องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.kamnaim.go.th
 
 
มาตรการ
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2565 [ 7 ก.พ. 2565 ]88
2 มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 26 เม.ย. 2564 ]148
3 กิจกรรมค้นหา ยกย่องเชิดชูเกียรติ "คนดี ศรีคำเนียม" 2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]162
4 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 3 มี.ค. 2564 ]151
5 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (มาตรการกลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ) [ 3 มี.ค. 2564 ]158