องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.kamnaim.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน [ 9 พ.ค. 2565 ]73
2 แผนการใช้จ่ายฯ ปีงบประมาณ 2565 [ 3 ม.ค. 2565 ]69
3 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2564 [ 3 ม.ค. 2565 ]71
4 แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 [ 2 ธ.ค. 2564 ]71
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) [ 25 ต.ค. 2564 ]151
6 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]68
7 ข้อบัญญัติ อบต.คำเนียม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2554 [ 5 ต.ค. 2564 ]71
8 ข้อบัญญัติ อบต.คำเนียม เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2553 [ 5 ต.ค. 2564 ]74
9 ข้อบัญญัติ อบต.คำเนียม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2554 [ 5 ต.ค. 2564 ]69
10 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 (1) [ 20 ก.ย. 2564 ]69
11 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 (2) [ 20 ก.ย. 2564 ]70
12 แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม พ.ศ.2561-2565 [ 25 ม.ค. 2564 ]160
13 แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 [ 25 ม.ค. 2564 ]142