องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.kamnaim.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ. 44-013 สายจากบ้านหนองทามน้อย (ตำบลคำเนียม) - ไปบ้านโพธิ์ลังกา (ตำบลยาง) [ 10 ก.พ. 2566 ]2
2 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน [ 9 พ.ค. 2565 ]80
3 แผนการใช้จ่ายฯ ปีงบประมาณ 2565 [ 3 ม.ค. 2565 ]75
4 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2564 [ 3 ม.ค. 2565 ]79
5 แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 [ 2 ธ.ค. 2564 ]78
6 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) [ 25 ต.ค. 2564 ]159
7 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]74
8 ข้อบัญญัติ อบต.คำเนียม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2554 [ 5 ต.ค. 2564 ]76
9 ข้อบัญญัติ อบต.คำเนียม เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2553 [ 5 ต.ค. 2564 ]81
10 ข้อบัญญัติ อบต.คำเนียม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2554 [ 5 ต.ค. 2564 ]77
11 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 (1) [ 20 ก.ย. 2564 ]85
12 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 (2) [ 20 ก.ย. 2564 ]78
13 แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม พ.ศ.2561-2565 [ 25 ม.ค. 2564 ]165
14 แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 [ 25 ม.ค. 2564 ]147