องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.kamnaim.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ


ข้อบัญญัติ อบต.คำเนียม เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2553

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติ อบต.คำเนียม เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2553
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ