องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.kamnaim.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ


รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ