องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.kamnaim.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565 [ 6 เม.ย. 2565 ]82
2 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 [ 10 มี.ค. 2565 ]84
3 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565 [ 17 ม.ค. 2565 ]139
4 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]143
5 ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยของข้าราชการ [ 8 พ.ย. 2564 ]72
6 (26)การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 7 เม.ย. 2564 ]170
7 (26)แผนการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 7 เม.ย. 2564 ]175
8 (25)แผนพัฒนาบุคลากร อบต.คำเนียม พ.ศ.2564-2566 [ 5 เม.ย. 2564 ]169
9 (28)เชิดชูเกียรติบุคคลในการดำเนินกิจกรรม ประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ประจำปี 2563 [ 5 เม.ย. 2564 ]166
10 (27)การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 1 เม.ย. 2564 ]168
11 (27)การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 1 เม.ย. 2564 ]159
12 (27)การพัฒนาบุคลากร [ 1 เม.ย. 2564 ]157
13 (27)การประเมิณผลการปกิบัติงานบุคลากร [ 1 เม.ย. 2564 ]156
14 (27)การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 1 เม.ย. 2564 ]164
15 แผ่นพับวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการ [ 1 ก.พ. 2564 ]145
16 วินัยและการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนตำบล [ 25 ม.ค. 2564 ]162