องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.kamnaim.go.th
 
 
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ


การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564

    รายละเอียดข่าว

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564    เอกสารประกอบ

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ