องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.kamnaim.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]17
2 รายการเงินสะสม และเงินสำรองเงินสะสม ณ 30 กันยายน 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]19
3 รายการเงินสะสม และเงินสำรองเงินสะสม ณ 30 กันยายน 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]16
4 ประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565) [ 18 ก.ค. 2565 ]53
5 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน [ 6 เม.ย. 2565 ]86
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ฉบับที่ 2(2565) [ 1 เม.ย. 2565 ]26
7 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตุลาคม 2564-ธันวาคม 2564) [ 24 ม.ค. 2565 ]114
8 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 23 ธ.ค. 2564 ]124
9 แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2565 ระยะ 1 ปี งบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย [ 1 ต.ค. 2564 ]119
10 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]165
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน (2562) [ 24 ก.ค. 2562 ]90