องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.kamnaim.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 49 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 27 ต.ค. 2565 ]2
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอย) (ข้อ 22) [ 28 ก.พ. 2565 ]106
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ซื้อวัสดุจราจร) (ข้อ 22) [ 28 ก.พ. 2565 ]100
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) [ 25 ต.ค. 2564 ]163
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) ประกาศใหม่ (ข้อ 22) [ 25 ต.ค. 2564 ]101
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาดกําลังเครื่องยนต์ไม่น้อย กว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จํานวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ก.ค. 2564 ]181
7 ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) [ 6 ก.ค. 2564 ]159
8 ร่างขอบเขตหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) [ 6 ก.ค. 2564 ]165
9 เอกสารประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) [ 6 ก.ค. 2564 ]154
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมคันดินกั้นน้ำห้วยน้ำใส หมู่ที่ ๙ (ขุดปรับแต่งดินด้วยเครื่องจักรพร้อมปรับเกลี่ย ไม่น้อยกว่า ๑๑๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2564 ]170
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2564 ]155
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บฉ-๘๔๘๓ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2564 ]148
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ(ล้างเครื่องปรับอากาศพร้อมเติมน้ำยา) จำนวน ๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2564 ]149
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2564 ]161
15 ประกาศผู้ชนะโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 17 รายการ (กองการศึกษาฯ) [ 9 เม.ย. 2564 ]160
16 ประกาศผู้ชนะโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) จำนวน 2 รายการ (กองการศึกษาฯ) [ 23 มี.ค. 2564 ]155
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) จำนวน ๒ รายการ ของกองการศึกษาฯ [ 23 มี.ค. 2564 ]152
18 ประกาศผู้ชนะโครงการ จ้างจัดทำเว็ปไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 11 มี.ค. 2564 ]154
19 ประกาศผู้ชนะโครงการ ซื้ออาหารเสริม (นม) นมโรงเรียน สำหรับโรงเรียน 5 โรงเรียน ในเขตตำบลคำเนียม ประจำภาคเรียนที่2-2563 (เดือนมีนาคม 2564) [ 24 ก.พ. 2564 ]155
20 ประกาศผู้ชนะโครงการ ซื้ออาหารเสริม (นม) นมโรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม ประจำภาคเรียนที่ 2-2563 (เดือนมีนาคม 2564) [ 24 ก.พ. 2564 ]153
 
หน้า 1|2|3