องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.kamnaim.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร

นายวิจิตร บัวจูม

นายวิจิตร บัวจูมนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คำเนียมโทร. 081-7783920

นายพิชัย คำศรี
เลขานุการนายก
064-4543689

นายสอน สืบสิมมา
รองนายก
083-8671299


นายบุญทอง ชาภักดี
รองนายก
065-4078143