องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.kamnaim.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่สำรวจเส้นทาง


วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม เจ้าหน้าที่กองช่าง และท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาฯ ร่วมลงพื้นที่สำรวจเส้นทาง บ้านคำเนียมไปบ้านอีต้อม เพื่อของบประมาณอุดหนุนในการพัฒนาเส้นทางสัญจรให้กับประชาชนต่อไป
2022-11-28
2022-11-25
2022-11-24
2022-11-24
2022-11-24
2022-11-04
2022-10-23
2022-10-13
2022-10-11
2022-10-08