องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.kamnaim.go.th
 
 
 


น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้


น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้
เวลา๐๖.๐๐ น.
เข้าร่วมพิธีทำบุญและตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เวลา๑๗.๐๐น.
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
และกล่าวน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม เพื่อน้อมสดุดีพระเกียรติคุณ ร่วมน้อมใจแสดงความกตัญญูกตเวทิตา น้อมรำลึกสำนึกถึงพระเมตตาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นไพศาล ที่พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงประเทศชาติ และทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อให้ปวงชนชาวไทยได้รับความผาสุกมาตลอดรัชสมัย โดยตลอดระยะเวลา 70 ปี ของการครองราชย์ได้ทรงอุทิศพระองค์ ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชน
2022-11-28
2022-11-25
2022-11-24
2022-11-24
2022-11-24
2022-11-04
2022-10-23
2022-10-13
2022-10-11
2022-10-08