องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.kamnaim.go.th
 
 
 


เคลื่อนสรีระไปยังเมรุชั่วคราว และสวดพระอภิธรรม พระครูจันทศิริพัฒนาภร อดีตเจ้าคณะตำบลคำเนียม ณ วัดศิริราษฎร์ (วัดบ้านอีต้อม)


ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เคลื่อนสรีระไปยังเมรุชั่วคราว และสวดพระอภิธรรม พระครูจันทศิริพัฒนาภร อดีตเจ้าคณะตำบลคำเนียม ณ วัดศิริราษฎร์ (วัดบ้านอีต้อม)
โดยนายวิจิตร บัวจูม นายกอบต.คำเนียม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.คำเนียม เข้าร่วมพิธี
2023-03-24
2023-03-22
2023-03-22
2023-03-18
2023-03-13
2023-03-12
2023-03-02
2023-02-21
2023-02-09
2023-02-07